Nawigacja

Lista przedmiotów

WWWNazwaSkrót
antropologia kultury ant
biologia biol
chemia chem
edukacja dla bezpieczeństwa edb
elektrotechnika i elektronika eie
etyka et
fizyka fiz
geografia geog
godzina wychowawcza gw
gospodarka rynkowa g.ryn.
historia his
historia i społeczeństwo HiS
historia teatru i dramatu hist.tid
informatyka inf
język angielski ang
język angielski zawodowy ang.z
język francuski fr
język niemiecki niem
język polski pol
język rosyjski ros
koło artystyczne k.art.
lokalne sieci komputerowe lsk
łącza telekomunikacyjne łącza.t.
matematyka mat
montaż urządzeń telekomunikacyjnych mut
optoelektronika opto
Podstawy elektrotechniki i elektroniki pod.eie
podstawy komunikacji elektronicznej pke
podstawy komutacji cyfrowej pkc
podstawy przedsiębiorczości pp
Podstawy teleinformatyki pod.telein
pomiary telekomunikacyjne pom.tel.
pracownia aplikacji internetowych pr.ai
Pracownia elektrotechniki i elektroniki pr.eie
pracownia komunikacji elektronicznej pr.ke
pracownia lokalnych sieci komputerowych pr.lsk
pracownia montażu urządzeń szerokopasmowych pr.musz
pracownia oprogramowania użytkowego pr.ou
pracownia rozległych sieci teleinformatycznych pr.rst
pracownia sieci teleinformatycznych pr.stele
pracownia sieci telekomunikacyjnych pr.st
pracownia systemów komputerowych pr.sk
pracownia systemów operacyjnych pr.so
pracownia szerokopasmowych instalacji odbiorczych pr.szio
pracownia transmisji cyfrowej pr.tc
pracownia urządzeń techniki komputerowej pr.utk
pracownia urządzeń teleinformatycznych pr.ut
pracownia usług sieciowych pr.us
pracownia zarządzania bazami danych pr.zbd
programowanie aplikacji internetowych pai
przyroda przyr
religia rel
rozległe sieci teleinformatyczne rst
sieci telekomunikacyjne st
systemy i sieci teletransmisyjne s.i.s.tel.
systemy operacyjne so
systemy zarządzania bazami danych szbd
szerokopasmowe instalacje odbiorcze szio
transmisja cyfrowa trc
transmisja danych i przetwarzanie sygnałów trdips
umuzykalnienie umuz
urządzenia techniki komputerowej utk
Urządzenia techniki szerokopasmowej uts
urządzenia telekomunikacyjne utel.
usługi sieciowe us
wiedza o kulturze wok
wiedza o społeczeństwie wos
wychowanie do życia w rodzinie wdż
wychowanie fizyczne wf

Kontakt

  • Zespół Szkół nr 37 im. Agnieszki Osieckiej
    ul. Al. Stanów Zjednoczonych 24
    03-964 Warszawa
  • (22) 871 45 36